Sản phẩm

Kiểu máy Công suất điện Công suất hơi Dung tích buồng đốt Áp suất hơi Điện áp Trọng lượng
Maxi 60 60 KW 81 kh/h 55 L 3~7 bar 220/380Vac - 3 pha 114 kg

Nồi hơi điện tự động

Bảo vệ an toàn 3 cấp

Có 2 bộ điện trở hoạt động đồng thời hoặc độc lập

Đường cấp nước được nối trực tiếp với đường cấp nước chính

Có 1 buồng đốt (nằm ngang) trong nồi hơi

Số lượng:

+ -

0