Sản phẩm

Kiểu máy Công suất điện Công suất hơi Dung tích buồng đốt Áp suất hơi Điện áp Trọng lượng
Maxi 60 60 KW 81 kh/h 55 L 0,5~7 bar 220/380Vac - 3 pha 114 kg

Nồi hơi điện tự động