Sản phẩm

Kiểu máy Điện áp Công suất Trọng lượng
Mod.U 220 Vac 800 W 1,85 kg

     • Bàn ủi điện hơi

     • Bọc tay cầm cách nhiệt 

     • Đế điện trờ bàn ủi rời

     • Điều chỉnh nhiệt độ