Sản phẩm

Kiểu máy Điện áp Công suất Trọng lượng
APRIPIEGA 220Vac 600W 1,3 kg

Bàn ủi rẽ sườn, model APRIPIEGA

 

     • Bàn ủi điện hơi

     • Bọc tay cầm cách nhiệt 

     • Đế điện trờ bàn ủi rời

     • Điều chỉnh nhiệt độ