Sản phẩm

Kiểu máy Điện áp Áp suất khí nén Lượng khí tiêu thụ Trọng lượng
GB-S Compact 220Vac 6~8 bar 30L/min 13 kg

 Mặt bàn tẩy bằng thép không gỉ AISI 304 board (400x200x35mm)
Hai súng tẩy độc lập và 2 bình chưa chất tẩy
Có sẵn bộ phận hút (điện 1 pha)
Súng hơi kèm theo