Sản phẩm

Kiểu máy Điện áp Trọng lượng
TPA 220Vac / 1 phase / 50Hz 22 kg

 

Bàn hút cơ động với tính năng hút và gia nhiệt mặt bàn