Sản phẩm

Kiểu máy Điện áp Áp suất hơi Lượng hơi tiêu thụ Trọng lượng
AMBRIA 230/400Vac /1-3 phase / 50Hz 2,8 bar 4~6kg/hr 87 kg

 

Bàn hút với tính năng hút và gia nhiệt mặt bàn, có thể điều chỉnh nhiệt độ
Lắp sẵn nồi hơi điện
Bơm nước tự động

 

AMBRIA: mặt bàn tiêu chuẩn (1200x400x250)mm
AMBRIA MAXI: mặt bàn lớn (1300x500x250)mm

 

Các tùy chọn:

     • Tay ủi với chức năng hút và gia nhiệt
     • Tay ủi với chức năng hút và tẩy
     • Súng khí nén
     • Súng hơi
     • Bơm nước
     • Bàn ủi (là) hơi nước thứ 2
     • Phun nước có gá đỡ
     • Phun nước trên bàn ủi (là)
     • Đèn chiếu sáng
     • Xe trượt với balancer
     • Xe trược với balancer và đèn chiếu sáng