Dịch vụ

Dịch vụ bảo hành, bảo trì, sửa chữa

Dịch vụ sửa chữa chuyên nghiệp, giải pháp đáp ứng nhanh chóng

 

            

 

Chúng tôi cung cấp tất cả các dịch vụ và chuyên môn để đảm bảo rằng thiết bị của bạn được lắp đặt, nghiệm thu một cách chính xác và hỗ trợ trong suốt vòng đời của sản phẩm và đào tạo đúng quy trình 

 

Dịch vụ tại công trình 

Dịch vụ tại công trình bao gồm lắp đặt cơ khí, lắp đặt điện, vận hành, dịch vụ bán hàng, hỗ trợ sau bán hàng hỗ trợ, phụ tùng thay thế và nhân viên bảo hành. Mỗi bộ phận có chuyên gia quản lý và hỗ trợ nhân viên của mình. Tất cả các đội lắp đặt cơ điện hoàn toàn thông thạo với các giao thức xây dựng và các yêu cầu an toàn của công trình.  Các đội lắp đặt hoạt động với đầy đủ trang thiết  bị, bao gồm tất cả các tài liệu hướng dẫn về sức khỏe và an toàn cần thiết của họ. 

 

Dịch vụ & phụ tùng

Trong suốt cuộc đời của các thiết bị, chúng tôi đảm bảo hỗ trợ dịch vụ để nó liên tục hoạt động với hiệu suất tối ưu và chúng tôi có thể nhanh chóng cung cấp bất kỳ phụ tùng có thể được yêu cầu. Nhân viên hỗ trợ dịch vụ đáp ứng nhanh chóng và luôn sẵn sàng phục vụ. Ngoài ra, chúng tôi cung cấp chương trình đào tạo hiệu quả cao được thiết kế để đảm bảo rằng tất cả các nhân viên chịu trách nhiệm về hoạt động của thiết bị có kiến thức vận hành và khắc phục các sự cố nhỏ.

 

Dịch vụ hỗ trợ

Với mọi quy mô của công việc, chúng tôi hoàn toàn có khả năng để giải quyết.  Từ sự cố đơn giản đến lỗi phức tạp hơn, chúng tôi có kỹ sư dịch vụ 24 giờ sẵn sàng tư vấn xử lý lỗi.

 

 

 

Hotline: +84-908171689