Tin tức

Chương trình tiết kiệm với hàng trưng bày

Máy phát điện trưng bày, động cơ John Deere, mới 100%, chưa qua sử dụng

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá ưu đãi 

 

Công suất 100KVA, 3 pha, 50Hz. SL: 01 máy

 

 

 

Công suất 120KVA, 3 pha, 50Hz. SL: 01 máy