Sản phẩm

Kiểu máy Số pha CS liên tục CS dự phòng Tiêu hao nhiên liệu Động cơ Đầu phát Trọng lượng
JD60P 3 60KVA 66KVA 15 L/hr John Deere Marelli 1000 kgs

Máy phát điện diesel 3 pha

Công suất liên tục 60KVA

Hệ số công suất 0.8

Điện áp 380/220Vac - 3 pha

Tần số 50Hz