Hòa đồng bộ

O'CEAN Parallleling Switchgear (OPS) đã đi đầu trong việc cung cấp các giải pháp hòa đồng bộ cho các hệ thống từ đơn giản đến phức tạp do thiết kế linh hoạt và độ tin cậy. OPS đã cung cấp cho cơ sở vật chất của khách hàng với hệ thống chuyển mạch điện đáng tin cậy. Ngay từ ban đầu, nhiều OPS đã được cung cấp và lắp đặt thành công với sự tập trung vào độ tin cậy. OPS đã phát triển và thích nghi với thay đổi công nghệ trong thiết kế động cơ máy phát điện, điều khiển thiết bị chuyển mạch và hệ thống giám sát. OPS tiếp tục cam kết với các giải pháp đáng tin cậy cho các ứng dụng điện quan trọng.  

 

Sự đáng tin cậy

Hệ thống trong đó một phần của tải là rất quan trọng có thể được phục vụ tốt nhất việc hòa đồng bộ với một hoặc nhiều bộ máy phát điện. Trong hệ thống hòa đồng bộ, tất cả các bộ máy phát điện được khởi động cùng một lúc. Máy đầu tiên đạt được các thông số thích hợp sẽ đảm nhận phần quan trọng nhất của phụ tải, với các máy còn lại sẽ gánh tải ưu tiên thấp hơn. Ngoài ra, bằng cách sử dụng một tải đổ ứng dụng, sự hư hỏng của một máy phát điện sẽ không làm gián đoạn điện cho tải quan trọng, cũng như tải ít quan trọng có thể bị ngắt ra.  

 

Linh hoạt

Hòa đồng bộ các nguồn năng lượng cho phép một loạt các lựa chọn trong việc phát điện, phân phối và sử dụng điện năng của hệ thống.  

 

Bảo trì không gián đoạn 

Khi một động cơ - bộ máy phát điện cần bảo dưỡng, sửa chữa, có những máy khác trên cùng hệ thống có thể cung cấp năng lượng dự phòng cần thiết , nếu mất điện xảy ra.  

 

Tiết kiệm chi phí

Tiết kiệm có thể được thực hiện trên các ứng dụng khi một số máy phát điện nhỏ hơn sẽ ít tốn kém hơn một máy phát điện lớn hay khi tải làm cho nó không thực tế để phân chia thành nhiều phần, mỗi phần với một máy phát điện riêng.  Ngoài ra, khi người ta dự đoán rằng tải sẽ tăng trưởng đáng kể trong tương lai, nguồn vốn đầu tư có thể được giảm bằng cách bắt đầu với bộ máy phát điện nhỏ và lắp đặt song song với các máy khác khi tải tăng lên.